Voorwoord

Beste leden,

Mensen samen brengen, mensen buiten doen komen met vrienden of met het gezin.  Een gesprek aangaan met mensen die we niet kennen, …  Voorgaande geldt meer dan ooit in tijden vol gejaag, drukte en online ‘vriendschappen’…

Al meer dan 30 jaar trachten wij jullie een goed gevuld activiteitenprogramma aan te bieden.  Diverse activiteiten voor jong, oud en voor het ganse gezin.  KWB is geen mannenbeweging maar een "gemengde beweging", voor het hele gezin.  Zo organiseren we o.a. een daguitstap (waarbij de busreis bekostigd wordt door het ophalen van zwerfvuil), te voet naar Scherpenheuvel, de Falos-wandeling, het kerstdrankje op kerstavond, het Vuurkorvenfestijn, enz....

Succesnummers, daar doen we natuurlijk ook mee verder.  Zoals de bierproefavond, onze garageverkoop (sinds vorig jaar gekoppeld aan een leuk pop-up café), de restaurantdag t.v.v. van onze kookploegen, de samenaankoop chocolade voor Sint en Pasen.

We organiseren elk jaar, als enige vereniging binnen de gemeente Dessel, een ontbijt ten voordele van Wereldsolidariteit.  De volledige opbrengst hiervan wordt overgemaakt aan deze organisatie !!

Niet te vergeten is dat de kerststal aan de kerk, een jaarlijkse realisatie van onze KWB is. Deze werd, meer dan 25 jaar geleden, door ons gemaakt, wordt door ons onderhouden en we zorgen ervoor dat hij jaarlijks geplaatst wordt.  Deze Kerststal kreeg pas een volledige make-over, welk mede mogelijk werd gemaakt door steun via K.Erf, de gemeente Dessel en tal van onze wijkmeesters & leden.

Dank zij deze wijkmeesters, het bestuur, de medewerkers én onze leden, is bovenstaande allemaal mogelijk.  We willen dan ook iedereen bedanken voor hun inzet, in het verleden, vandaag, maar zeker ook in de toekomst.

Het dagelijks bestuur heeft de laatste jaren een verjongingskuur ondergaan, waardoor de continuïteit van de werking van onze KWB kan blijven bestaan.  Toch blijven we nog steeds op zoek naar kandidaat bestuursleden en uiteraard zijn ook nieuwe leden steeds welkom.  Ook leden die als "losse medewerker" willen helpen bij de organisatie van, of tijdens een activiteit, zijn altijd welkom.

Zo wordt onze KWB-website door een van onze leden beheerd. Hartelijk dank hiervoor Peter!

Wil je nog meer weten over onze vereniging, bezoek dan onze website, onze facebook-pagina of doe mee aan één of meer van onze activiteiten.

Uw bestuur

Nieuws

Witgoorke Online

Witgoorke online? Klik Hier